HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
 • TP. Kinh Doanh
 • tuytrangkisimex
 • Hotline : 0919044022- Ms.Tuý Trang
 • TP. Tổ Chức Hành Chính
 • ytrangnt
 • Hotline : 0919002445- Ms. Yên Trang
 • TỶ GIÁ HỐI ĐỐI
  CurrencyBuySell
  AUD 16877.63 17138.51
  EUR 26535.7 26864.79
  HKD 2866.82 2931.6
  JPY 197.02 200.87
  SGD 16584.56 16891.62
  THB 682.46 711.25
  USD 22675 22745

  Exchange rate update from VietcomBank at 12/11/2017 12:27:43 PM
  CHỨNG NHẬN
  BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
  Ngày 29/05/2017

  http://www.mediafire.com/file/7ryoln21fam9xng/BIEN_BAN_DAI_HOI.pdf

  Tin Doanh Nghiệp KHÁC