HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
 • TP. Kinh Doanh
 • tuytrangkisimex
 • Hotline : 0919044022- Ms.Tuý Trang
 • TP. Tổ Chức Hành Chính
 • ytrangnt
 • Hotline : 0919002445- Ms. Yên Trang
 • TỶ GIÁ HỐI ĐỐI
  CurrencyBuySell
  AUD 17439.63 18159.55
  EUR 27401.73 28447.03
  HKD 2823.86 2961.11
  JPY 205.2 214.53
  SGD 16742.97 17486.63
  THB 697.61 745.53
  USD 22665 22735

  Exchange rate update from VietcomBank at 2/19/2018 6:04:49 PM
  CHỨNG NHẬN
  BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
  Ngày 29/05/2017

  http://www.mediafire.com/file/7ryoln21fam9xng/BIEN_BAN_DAI_HOI.pdf

  Tin Doanh Nghiệp KHÁC